erb Oucmanice

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Novější 1

Pečená pizza

Datum konání: 3. 4. 2020

Tento pátek 3.4. nabízíme pečení pizzy do okna hospody. Pizzu si objednejte na telefonu 777 630 003 od 17:30 hodin. Obsluha vám sdělí přibližný čas vyzvednutí pizzy v krabici tak aby nedocházelo ke kumulaci zákazníků u okna hospody. Dále nabízíme brambůrky, arašídy a preclíky.

Salámová 500 g                                                                                        125,- Kč

Tomato, gouda, šunkový salát, slanina, polosuchý salám, klobása (1,7,6)

Šunková 500 g                                                                                           120,- Kč

Tomato, gouda, šunkový salám (1,7,6)

Hawaii 490 g                                                                                             120,- Kč

Tomato, gouda, ananas, šunkový salám (1,7,6)

Klobásová s kukuřicí 510 g                                                                    120,- Kč

Tomato, gouda, klobása, kukuřice (1,7,6)

Sýrová 480 g                                                                                              125,- Kč

Tomato, gouda, grandiraghi, sýr s modrou plísní, mozzarella, smetana (1,7)

Špenátová s kuřecím masem 540 g                                                        135,- Kč

Smetana, gouda, špenát, kuřecí maso, česnek, šunkový salám (1,7,6)

Tuňáková 530 g                                                                                        135,- Kč

Tomato, gouda, tuňák, cibule, olivy (1,4,7)

Olivová 530 g                                                                                            135,- Kč

tomato, sýr, černé a zelené olivy, šunkový salám, rajčata (1,7,6,)

Krabice na pizzu                                                                        10,- Kč

Bohemia chips solené                                                                17,- Kč

Arašídy solené                                                                             26,- Kč

Preclík 1 ks.                                                                                   3,- Kč 

       


Autor: jp Publikováno 1. 4. 2020 16:08

odebrání nádoby na plech

Datum konání: 27. 3. 2020

Na stanovišti u Jižní stráně jsme odebrali nádobu na kovový odpad z domácnosti. Slušným lidem se omlouváme ale někdo z nás do ní neustále hází tašky s nevytříděným odpadem. V taškách je sklo, plast, plata od vajec, bioodpad z kuchyně a konzervy. Rádi by jsme se s dotyčným domluvili jak třídit a poté vrátíme nádobu na stanoviště.

nádoba na plech4.jpgnádoba na plech3.jpgnádoba na plech1.jpgnádoba na plech5.jpg

 

Páneček nemá na mě čas a tak si dělám co chci. psi.jpg


Autor: jp Publikováno 18. 3. 2020 8:47

mobilní info karta

Datum konání: 23. 3. 2020

Mobilní info karta pro chytré telefony
s informacemi přímo od vlády
Nejnovější informace na jednom místě
Upozornění na aktuality přímo na displeji
Důležité kontakty a infolinky
Oficiální pokyny a doporučení MZČR
Kartu můžete sdílet se svými blízkými

Je zdarma a bezpečná

Na adrese https://koronavirus.mzcr.cz/digitalni-karta-covid19/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid-19&utm_content=https%3A%2F%2Fkoronavirus.mzcr.cz%2Fdigitalni-karta-covid19%2F  si stáhnete QR kód a dle návodu nainstalujete.  

 


Autor: JP Publikováno 21. 3. 2020 20:12

Opatření v obci k omezení pohybu osob

Datum konání: 18. 3. 2020

V obci Oucmanice jsou přijata následující opatření k omezení pohybu osob.

  1. Po dobu karantény vyhlášené vládou ČR se úřední hodiny na OÚ v Oucmanicích upravují na každou středu v době od 14:00 do 17:00 hodin.
  2. Obecní hospoda je zavřená a všechny akce našich spolků v době karantény se ruší.
  3. Obecní knihovna je  zavřená. Výpůjčku knih lze individuálně dohodnout s paní Čermákovou.
  4.  Žádáme o informaci na Obecní úřad v případě, že se někdo dostane do nucené karantény a nebo je diagnostikována choroba CoV-2.
  5.  Žádáme o informaci na Obecním úřadě, pokud se osoba starší 70 let dostane do problému se zásobováním potravinami a léky. Jedná se o osoby, kterým se nedoporučuje vycházet ze svých domovů. 

Autor: jp Publikováno 17. 3. 2020 10:21

vyzýváme k používání roušek

Datum konání: 17. 3. 2020 - 24. 3. 2020

Corona_web.png

 


Autor: jp Publikováno 17. 3. 2020 9:32

opatření pandemie koronaviru

Datum konání: 11. 3. 2020 - 25. 3. 2020

sb051-20-AK.pdf Opatření ze dne 30.3.

Jízdní řád autobus_0700942.pdf Dochází ke změnám jízdních řádů.

sb048-20.pdf  Opatření ze dne 27.3.

informace pro veřejnot - ÚzP ve Vysokém Mýtě.pdf  Finanční úřad

Podnikatelská pohotovost.pdf   Pro podnikatele

Další důležité informace jsou na stránkách Pardubického kraje odkaz - https://www.pardubickykraj.cz/koronavirus 

sb045-20-AK.pdf         Opatření ze dne 23.3.

Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory.pdf  Opatření pro seniory

sb041-20.pdf               Opatření od 19.3.

Aktuální info pro pacienty - OUN web.pdf  informace o fungování nemocnic

https://zvladnemeto.cervenykriz.eu/     odkaz na stránky Červeného kříže

Základy hygieny A4-tiskova data_v2.pdf

sb0035-2020.pdf         opatření vlády

sb0035-2020.pdf         nařízení vlády k omezení pohybu osob

sb030-20-AK.pdf.pdf

sb031-20.pdf

sb0030-2020.pdf

Informace k nouzovému stavu.pdf

Vyzýváme k dodržování hygienických pokynů, vyzýváme k maximálnímu omezení cestování a vyzýváme k omezení návštěv prostor, v nichž se pohybuje hodně osob.

  

 

 


Autor: jp Publikováno 28. 2. 2020 7:32

Placení poplatků

Datum konání: 28. 2. 2020

Každou středu o úředních hodinách na OÚ se vybírají poplatky

Poplatek za likvidaci odpadů pro rok 2020 je ve výši 400,- Kč na osobu. Splatnost poplatku je do 31. března. Neoznačené popelnice známkou pro rok 2020 nebudou od 1. dubna vyváženy.

Poplatek za psa se vybírá ve výši 70,- Kč za prvního psa. Za druhého a každého dalšího psa se vybírá 100,- Kč. Splatnost poplatku je do 31. března.

Stočné za rok 2019. Platí se 7,- Kč za m3  spotřebované pitné vody.  

Poplatky lze platit na účet obce 2700099135/2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a druh poplatku (odpady, pes ..). 

svozy 2020.jpg 


Autor: jp Publikováno 31. 12. 2019 8:14

Ach ty naše lesy

Datum konání: 20. 7. 2019 - 31. 7. 2019

kurovec

Informace k možnosti čerpání dotace na zmírnění kůrovcové kalamity naleznete na webových stránkách - http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-kurovcove/ .

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích mají žadatelé sestavovat v příslušné formulářové aplikaci (tzv. modulu) pro žadatele. Před zahájením příjmu žádostí, které se předpokládá v týdnu od 11. 11. 2019, zveřejňujeme verzi modulu pro žadatele umožňující přípravu žádosti včetně možnosti kontrolního náhledu na sestavu (formulář) žádosti a možnosti hromadného importu dat do žádosti. Zveřejněná verze před zahájením příjmu žádostí neumožňuje odeslání dat žádosti příslušnému krajskému úřadu ani tisk finální sestavy (formuláře) žádosti pro její podání ke krajskému úřadu.

Pravidla finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

21.10.2019

Po projednání zásad dotačního programu v poradě vedení MZe dne 16. října 2019 zveřejňujeme jejich finální podobu (před stanovením termínu příjmu žádostí) a příručku se základními informacemi k dotačnímu programu (včetně vzoru formuláře žádosti). Zásady dotačního programu nabydou své účinnosti podpisem pana ministra na počátku listopadu 2019 - v návaznosti na zveřejnění vládní novely lesního zákona ve Sbírce zákonů.

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 bude poskytován všem vlastníkům nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území vojenských lesů. Výše příspěvku je dána součinem objemu jehličnatého dříví z nahodilých těžeb v uvedeném období (podle jednotlivých čtvrtletí) a sazbou, která představuje rozdíl mezi průměrnou tržní cenou jehličnatého dříví z nahodilých těžeb v jednotlivých čtvrtletích a cenou, která je nutná pro zajištění prostředků na financování obnovy lesa, následné péče o les a odborné správy lesa. Objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb bude muset být prokázán příslušnými účetními, daňovými nebo výrobními doklady.

Žádost (jedna souhrnná za uvedené období) se bude podávat ke krajskému úřadu kraje, na jehož území byla nahodilá těžba jehličnatého dříví provedena. Žádost se bude sestavovat ve formulářové aplikaci (tzv. modulu pro žadatele), která bude zveřejněna na internetových stránkách MZe od okamžiku zahájení příjmu žádostí. Začátek příjmu žádostí bude stanoven s ohledem na počátek účinnosti vládní novely lesního zákona a bude zde společně s kontakty na informační linku zveřejněn na počátku listopadu 2019. V přiložených souborech proto v současnosti naleznete především finální podobu zásad dotačního programu (před stanovením termínu příjmu žádostí) a příručku pro žadatele.

TATO INFORMACE SE ZVEŘEJŇUJE ZA ÚČELEM SEZNÁMENÍ ŽADATELŮ SE ZNĚNÍM ZÁSAD PŘED SPUŠTĚNÍM PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ.

Opakovaná výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa před kůrovcovou kalamitou

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů tímto upozorňuje všechny vlastníky lesa, že vlivem extrémního sucha a srážkového deficitu v posledních letech nadále oslabují smrkové porosty, následkem čehož dochází k plošnému přemnožení hmyzího škůdce – převážně lýkožrouta smrkového a lesklého („kůrovce“). Stávající závažná situace vyžaduje nutná a rychlá opatření v zájmu ochrany a zachování lesa.

Vyzýváme všechny vlastníky lesů v obvodu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto k opakovaným kontrolám svého lesního majetku. V případě výskytu kůrovce (příznaky - rezavění korun stromů, odumírání celých stromů, opad kůry a jehličí, výrony pryskyřice, závrty na kmeni, drtinky na patě kmene) je vlastník lesa povinen učinit bezodkladná opatření, aby nedocházelo k dalšímu šíření a přemnožení těchto škodlivých činitelů. Napadené stromy je třeba okamžitě vytěžit, zpracovat. Velice důležitá je asanace dříví (odkornění, chem. postřik, insekticidní sítě,..), neboť pouhé pokácení nemá na dokončení vývojového cyklu kůrovce vliv.

Upozorňujeme, že vlastník lesa je povinen hospodařit v lesích v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Dále upozorňujeme, že vlastník je povinen v rámci opatření proti kůrovci dodržovat ust. § 32 a § 33 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.

Pro bližší pochopení problematiky byl spuštěn nový informační portál, který přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa v době kůrovcové kalamity www.nekrmbrouka.cz

Odbor životního prostředí

Pěstební doporučení pro výchovu smrkových porostů v oblastech jejich chřadnutí. 

LP_10_2018_web.pdf

Možnost dotace na oplocenky.

Info-oplocenky.pdf

 

 


Autor: jp Publikováno 12. 4. 2019 7:16

Informace od Policie České republiky

Datum konání: 31. 1. 2018

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že bychom rádi za Krajské ředitelství policie Pardubického kraje přiblížili a připomněli preventivní rady a informace co nejvíce občanům kraje, rozhodli jsme se některé z nejdůležitějších témat zpracovat do dvanácti tématických článků, které vám budeme každý měsíc (do dvacátého dne v měcísi) zasílat do vaší obce. Zda tyto články využijete nebo zda je například zveřejníte ve svých tiskovinách necháme na vás. Za spolupráci budeme moc rádi.

Děkuji a v příloze zasílám první článek na téma tísňových linek a trestního oznámení. V úvodním článku jsou také nastíněna následující témata.

Přeji hezký zbytek dne

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí krajského ředitelství

první článek.pdf

druhý článek policie.pdf

3. článek (002).pdf

4. článek.pdf

5. článek.pdf

6. článek.pdf


Autor: JP Publikováno 20. 1. 2018 17:27

Kompostování

Článek o založení domácího kompostu.

kompostování.pdf


Autor: jp Publikováno 14. 3. 2019 7:11
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1

Termíny svozu odpadů

svozy 2020.jpg 

Kultura

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
program kina v Oucmanicích
31
program kina v Oucmanicích
1
program kina v Oucmanicích
2
program kina v Oucmanicích
3
Pečená pizza
program kina v Oucmanicích
4
program kina v Oucmanicích
5
program kina v Oucmanicích
6
program kina v Oucmanicích
7
program kina v Oucmanicích
8
program kina v Oucmanicích
9
program kina v Oucmanicích
10
program kina v Oucmanicích
11
program kina v Oucmanicích
12
program kina v Oucmanicích
ROCKOVÉ VELIKONOCE 2020
13
program kina v Oucmanicích
14
program kina v Oucmanicích
15
program kina v Oucmanicích
16
program kina v Oucmanicích
17
program kina v Oucmanicích
18
program kina v Oucmanicích
19
program kina v Oucmanicích
20
program kina v Oucmanicích
21
program kina v Oucmanicích
22
program kina v Oucmanicích
23
program kina v Oucmanicích
24
program kina v Oucmanicích
25
program kina v Oucmanicích
26
program kina v Oucmanicích
27
program kina v Oucmanicích
28
program kina v Oucmanicích
29
program kina v Oucmanicích
30
program kina v Oucmanicích
1
program kina v Oucmanicích
2
program kina v Oucmanicích
3
program kina v Oucmanicích