erb Oucmanice

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Pozvánka na dobrý jídlo

Datum konání: 28. 10. 2018

žebra.JPG


Autor: JP Publikováno 17. 10. 2018 19:54

Oslavy vzniku Československé republiky v Oucmanicích

Datum konání: 28. 10. 2018

2018_10_15 Český_děják_plakát.pdf

2018_10_15 Plakát 100 let Československa_2018.jpg


Autor: JP Publikováno 16. 10. 2018 18:06

Oslavy 100 výročí v Brandýse

Datum konání: 21. 10. 2018 - 8. 11. 2018

Pozvánka na 100 let 1918 Brandýs.pdf

Čtení z kroniky Brandýs.pdf


Autor: JP Publikováno 17. 10. 2018 19:49

Výběrové řízení na provozovatele hospody

Datum konání: 29. 5. 2018

Obec Oucmanice

Oucmanice 60

562 01 Ústí nad Orlicí

www.oucmanice.cz

  

Vyhlašuje výběrové řízení

na provozování obecní hospody v Oucmanicích. 

Nabízíme příjemné prostředí s možností využití sálu.

K provozování požadujeme splnění potřebných zákonných podmínek.

Informace k zařízení lze získat na Obecním úřadě v Oucmanicích každé úterý od 19 hodin.

Zahájení provozu hospody s novým nájemcem je na dohodě.

 

Za obec Josef Pavlíček, starosta obce


Autor: JP Publikováno 22. 4. 2018 19:36

Informace od Policie České republiky

Datum konání: 31. 1. 2018

Dobrý den,

 

vzhledem k tomu, že bychom rádi za Krajské ředitelství policie Pardubického kraje přiblížili a připomněli preventivní rady a informace co nejvíce občanům kraje, rozhodli jsme se některé z nejdůležitějších témat zpracovat do dvanácti tématických článků, které vám budeme každý měsíc (do dvacátého dne v měcísi) zasílat do vaší obce. Zda tyto články využijete nebo zda je například zveřejníte ve svých tiskovinách necháme na vás. Za spolupráci budeme moc rádi.

 

Děkuji a v příloze zasílám první článek na téma tísňových linek a trestního oznámení. V úvodním článku jsou také nastíněna následující témata.

 

Přeji hezký zbytek dne

 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí krajského ředitelství

první článek.pdf

druhý článek policie.pdf

3. článek (002).pdf

4. článek.pdf

5. článek.pdf

6. článek.pdf

 


Autor: JP Publikováno 20. 1. 2018 17:27

Volby do OZ obce

Ve dnech 5 a 6. října 2018 proběhly volby do Obecního zastupitelstva Obce Oucmanice. 

Jsou zvoleni:  Milena Čermáková, Milan Vincenc, Pavel Marek, Jan Opat, Josef Pavlíček, František Motl a Jana Lagutinová. 

Výsledky lze najít na odkazu webových stránek ČSÚ: https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=23&xdz=1&xnumnuts=5304&xobec=580741&xstrana=0&xstat=0&xodkaz=1 .  


Autor: JP Publikováno 7. 10. 2018 13:15

výzva vlastníkům lesa

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa před kůrovcovou kalamitou

 

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů tímto upozorňuje všechny vlastníky lesa, že vlivem extrémního sucha a srážkového deficitu v letošním roce došlo k oslabení vitality a odolnosti smrkových porostů, následkem čehož dochází k plošnému přemnožení hmyzího škůdce – převážně lýkožrouta smrkového a lesklého („kůrovce“). Současná situace proto vyžaduje nutná a rychlá opatření v zájmu ochrany a zachování lesa.

 

Vyzýváme všechny vlastníky lesů v obvodu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto k opakovaným kontrolám svého lesního majetku. V případě výskytu kůrovce (příznaky - rezavění korun stromů, odumírání celých stromů, opad kůry a jehličí, výrony pryskyřice, závrty na kmeni, drtinky na patě kmene) je vlastník lesa povinen učinit bezodkladná opatření, aby nedocházelo k dalšímu šíření a přemnožení těchto škodlivých činitelů. Napadené stromy je třeba okamžitě vytěžit, zpracovat a kůrovcové dříví asanovat, nejlépe ihned odvézt z lesa a jeho okolí.

 

Upozorňujeme, že vlastník lesa je povinen hospodařit v lesích v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Dále upozorňujeme, že vlastník je povinen v rámci opatření proti kůrovci dodržovat ust. § 32 a § 33 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.

 

V souvislosti s likvidací kůrovcové kalamity, zejména ve fázi chemické asanace kůrovcového dříví, nastává v praxi problém pro drobné vlastníky lesů s použitím některých insekticidů. Ministerstvo zemědělství proto vydalo metodickou informaci (viz níže), jaké přípravky může drobný vlastník lesa použít, aniž by splňoval kvalifikační požadavky pro jejich nákup a použití podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. 

 

použití chemických přípravků v lese.pdf

 

Odbor životního prostředí

 


Autor: JP Publikováno 1. 9. 2018 10:15

Domácí hospicová péče

Informace o domácí hospicové péči poskytované oblastní charitou v Ústí nad Orlicí.

charita.pdf


Autor: JP Publikováno 6. 6. 2018 20:11

kreslený humor od Velebný Kulda

2018-41 Seminář.jpg


Autor: JP Publikováno 26. 1. 2018 20:08